همزمان با گسترش روزافزون شرکت بین‌المللی بیژن و به منظور تکمیل کادر شرکت، بیژن از بین نیروهای مستعد و مجرب استخدام می‌کند. بدین منظور وارد لینک زیر شده و فرم مربوطه را پر کنید.

فهرست