در حال بارگذاری بیژن...

کسب تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان

اهدای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به شرکت صنایع غذایی بیژن، افتخار دیگری بود که به مجموعه دستاوردها و افتخارات خانواده بزرگ بیژن اضافه شد.
بنابراین گزارش، گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، در مراسم هفتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با حضور یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به حسین مصطفی‌زاده، مدیرعامل هلدینگ بیژن اهدا شد. عنوانی که بیژن با تکیه بر اصول همیشگی خود و وفاداری نسبت به مشتریان‌اش، توانست به آن دست یابد تا هم‌چنان طعم زندگی به مذاق مصرف‌کنندگان بیژن خوش باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu