در حال بارگذاری بیژن...

سس گوجه فرنگی

وزن: 550 و400و 290 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته‌بندی:  شیرینگ

سس هزار جزیره

وزن: 510 و 260 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته‌بندی:  شیرینگ

سس چیلی

وزن: 490 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته‌بندی:  شیرینگ

سس ایتالیایی

وزن: 520گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته‌بندی:  شیرینگ

سس کباب باربیکیو

وزن: 290 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته‌بندی:  شیرینگ

سس گوجه فرنگی تند

وزن: 550 و 290 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته‌بندی:  شیرینگ

سس بالزامیک

وزن: 505گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته بندی:  شیرینگ

سس مایونز

وزن: 500 و 250 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته بندی:  شیرینگ

سس فرانسوی

وزن: 500 و 255 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته بندی:  شیرینگ

سس مایونز سیر

وزن: 500  گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته بندی:  شیرینگ

سس خردل

وزن: 255 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته بندی:  شیرینگ

سس ماست

وزن: 500گرم

تعداد در بسته:12عدد

بسته بندی:  شیرینگ

سس مایونز زیرو

وزن:  265 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته بندی:  شیرینگ

سس سیب زمینی

وزن: 260 گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته بندی:  شیرینگ

سس سالاد با پنیر

وزن: 500گرم

تعداد در بسته:12عدد

 بسته بندی:  شیرینگ

سس مایونز با چربی

کاهش‌یافته

وزن:960 گرم

تعداد در بسته:6 عدد

نوع بسته بندی:  شیرینگ

سس مایونز با چربی

کاهش‌یافته

وزن:240 و 460

تعداد در بسته:12 عدد

نوع بسته بندی:  شیرینگ

سس مایونز کم‌چرب

وزن:1000گرم

تعداد در بسته:6عدد

نوع بسته بندی:  شیرینگ

سس مایونز کم‌چرب

وزن:250 و 480 گرم

تعداد در بسته:12 عدد

نوع بسته بندی:  شیرینگ

فهرست