شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

آشنا با حسابداری فروش – ترجیحا دارای سابقه در شرکت های پخش – روابط عمومی بالا – منظم و صبور

فهرست