شرکت بین المللی پارسیان پخش بیژن

شرایط احراز : 

آشنایی با تمامی مناطق تهران برای ویزیتور های سطح تهران و آشنایی با مناطق جاجرود ، پردیس ، رودهن ، بومهن ، فیروزکوه ، لواسان ، اوشان و فشم برای ویزیتور های مناطق مذکور – کار با نرم افزار های فروش – منضبط و مسئولیت پذیر – مقید به رفتار سازمانی – روابط عمومی بالا

فهرست